Hjem Nyheder Referencer Om Job Kontakt
 
 

Sundhed

Sundhedsområdet berører tusindvis af mennesker alene i Danmark. En del af Mark Films mission er at fremme kommunikationen på sundhedsområdet og bidrage til bedre løsninger og bedre behandlinger til fordel for både hospitaler, fagpersonaler og patienter. Vi har derfor lagt vores primære projekter over i et selvstændig selskab med henblik på at kunne fokusere udviklingen og skabe nye partnerskaber.

Patient Empowerment Platform

Visuel patientuddannelse

Mark Film har udviklet et digitalt system til patientuddannelse, hvor patienterne får grundig indsigt i deres behandlingsforløb via let forståelige animationsvideoer. Formålet er at reducere patienternes angst og samtidig forbedre hospitalets kommunikation med patienterne. Systemet er netop sat i drift på 2 hospitaler og der er indledt et klinisk testforløb for at måle effekten og skabe et vidensgrundlag for anvendelsen.
For at styrke og målrette fokus på dette indsatsområde har Mark Film overdraget systemet til vores nye søsterselskab, Visikon, der vil videreudvikle og drifte systemet i samarbejde med nye partnerskaber.
Mark Film fortsætter med at levere animationer.

 
info@markfilm.dk tlf. 96 16 50 10 MARK FILM ApS, Kasernevej 8, 8800 Viborg